A városok termális és humán bioklimatikus módosító hatásainak detektálása, analízise és modellezése felszíni és műholdas mérések alapján, az eredmények kiterjesztése (OTKA-67626)

Támogató szervezet

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)

A projekt időtartama

2007. 07. 01. – 2011. 12. 31.

Résztvevők

SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Unger János

Gulyás Ágnes

Sümeghy Zoltán

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék

Pongrácz Rita

Dezső Zsuzsanna


A projekt főbb eredményei


Városi hősziget-dinamika, légnedvesség:

A kiválasztott városi keresztmetszet érinti a jellemző beépítettségű városrészeket. Az UHI átlagos változásának sajátosságait az abszolút értékek normalizálásával elemezzük, majd a referencia időpontokra vonatkozó abszolút intenzitás-görbék elemzése rámutat a gyorsan változó időjárási paraméterek hatására is. A relatív nedvesség területi és időbeli változásait is megvizsgáljuk.


Átlagos hősziget-szerkezet modellezése felszínparaméterekkel, modell-extrapoláció:

1. irány: A felhasznált városi felszínparaméterek száma sok, a modell területi alkalmazhatósága kicsi (1 város). Szeged 2D-s és 3D-s paraméterei szerepelnek független változóként a szegedi átlagos UHI területi eloszlását közelítő modellegyenletekben.

2. irány: A felhasznált felszínparaméterek száma kevés, a modell területi alkalmazhatósága széles (17 város). Szeged és Debrecen 2D-s paramétereit használjuk bemenő adatként a mindkét városra érvényes közös modellegyenletek meghatározásakor. E modellegyenleteket kiterjesztjük más városokra, így segítségükkel megbecsülhető az ott fellépő átlagos UHI nagysága és területi szerkezete.


Tipikus városi környezetek humán bioklimatikus elemzése, modellezése:

Az értékelés a RayMan modell által kiszámított indexek-értékekkel történnek. A modell alkalmas bonyolult felszíni struktúrák hatásának értelmezésére, így az eltérő városszerkezetű környezetekben fellépő komfortérzetek feltárására. Speciális mobil mérési egység rögzíti a mikrometeorológiai paramétereket, mely adatok bekerülnek a modellbe. Az így nyert finom felbontású kép jól alkalmazható a különböző városi területek humán-komfort szempontú elemzésére.


Városi felszínhőmérséklet műholdas elemzése, kapcsolata a léghőmérséklettel:

Adatbázist állítunk össze a Terra és Aqua műholdképek alapján a 2001-06 időszakra. A hősziget elemzése a hazai és határmenti városokra vonatkozóan, a műholdas és hagyományos mérések összehasonlító vizsgálata szinoptikus állomások és városklíma mérések adataival. Elkülönítjük azon epizódokat, amikor a hősziget meghaladta a 2 fokot, megvizsgáljuk ezek egyidejű statisztikai kapcsolatát a meteorológiai paraméterekkel, a cirkulációs sajátosságokkal. A kapcsolatokat a későbbi évek független adataival verifikáljuk. A műhold-adatokból nyert értékeiből következtetünk a léghőmérséklet, így az átlagos UHI értékeire. Ez egy eszközt jelent a már említett modellegyenletek más városokra történő kiterjesztésének verifikálására.


A projekt keretében megjelent publikációk

Gál T, Rzepa M, Gromek B, Unger J, 2007: Comparison between sky view factor values computed by two different methods in an urban environment. Acta Climatologica Univ Szegediensis 40-41, 17-26

Kántor N, Unger J and Gulyás Á, 2007: Human bioclimatological evaluation with objective and subjective approaches on the thermal conditions of a square in the centre of Szeged. Acta Climatologica Univ Szegediensis 40-41, 89-100

Balázs B, Geiger J, Sümeghy Z, 2007: Annual mean urban heat island versus 2D surface parameters: modelling, validation and extension. Acta Climatologica Univ Szegediensis 40-41, 5-15

Gál T, Sümeghy Z, 2007: Mapping the roughness parameters in a large urban area for urban climate applications. Acta Climatologica Univ Szegediensis 40-41, 27-36

Gál T, 2008: Ventillációs folyosók feltérképezése érdességi paraméterek alapján egy városi mintaterületen. Tavaszi szél, Konferencia kiadvány, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 73-79

Pongrácz R, Bartholy J, Dezső Zs, 2007: Thermal structure of large Central European cities using remotely sensed data. In: International Science Conference on Bioclimatology and Natural Hazards – Proceedings (eds.: K.Strelcova, J.Skvarenina, M.Blazenec). CD-ROM. Slovak Bioclimatological Society, Zvolen, Slovakia. 10p.

Pongrácz R, Bartholy J, Dezső Zs, 2008: Comparison of urban heat island effect in Central European cities based on satellite measurements. In: 8th Conference on meteorology, climatology and atmospheric physics, COMECAP 2006 – Proceedings. Volume C. (ed.: A.Chronopoulou-Sereli). Agricultural University of Athens, Greece. pp. 250-257.

Bartholy J, Pongrácz R, Dezső Zs, 2007: Analysis of the thermal structure of large Central European cities based on MODIS measurements. EGU2007-A-04594. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04594. CD-ROM. EGU General Assembly 2007

Bartholy J, Pongracz R, Dezso Zs, (2008): Analysis of the urban heat island of Central European cities using satellite measurements. AAG Annual Meeting. http://communicate. aag.org/eseries/aag_org/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=21276

Unger J, Pongrácz R, 2008: Urban climate research in Hungary. Urban Climate News 28, 17-20

Gál T, Unger J, 2008: Lehetséges ventillációs folyosók feltérképezése érdességi paraméterek alapján egy városi területen. Légkör 53(3), 2-8

Benkő D, Unger J, Gál T, 2008: Comparison of modelled and measured microclimatic parameters in an urban square. In Klysik K, Wibig J, Fortuniak K (eds): Klimat I bioclimat miast (Urban climate and bioclimate). Wydawnictwo Universytetu Lódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Lódz, Poland, 55-64

Unger J, Kántor N, Gulyás Á, Gál T, 2008: Thermal comfort investigation of an urban square in summer. In Klysik K, Wibig J, Fortuniak K (eds): Klimat I bioclimat miast (Urban climate and bioclimate). Wydawnictwo Universytetu Lódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Lódz, Poland, 179-190

Gál T, Unger J, Benkő D, 2008: Roughness mapping process in an urban study area. In Klysik K, Wibig J, Fortuniak K (eds): Klimat I bioclimat miast (Urban climate and bioclimate). Wydawnictwo Universytetu Lódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Lódz, Poland, 501-512

Pongracz R, Bartholy J, Dezso Zs, 2008: Satellite-based analysis of the urban heat island effect of large Central European cities. In: ICB2008 - 18th International Congress of Biometeorology: Harmony within Nature (eds: Iriki M et al.), International Society of Biometeorology, Tokyo, Japan. 4p.

Dezső Zs, Pongrácz R, Bartholy J, 2008: A városi hősziget hatás elemzése távérzékelési módszerekkel. In: A FÖLD ÉVE – 2008: A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében (Szerk.: Kovács-Pálffy P, Zimmermann K, Verebiné Fehér K, Kopsa G) 59-60. HUNGEO-2008. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest. ABST

Pongrácz R, Bartholy J, Dezső Zs, Lelovics E, 2009: Urban heat island effect of large Central European cities using satellite measurements of surface temperature. 89th AMS Annual Meeting/8th Symposium on the Urban Environment. http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/ 147113.pdf. Phoenix, AZ. 3p.

Dezső Zs, Bartholy J, Pongrácz R, 2009: Surface temperature analysis of urban areas using MODIS measurements in the 21st century. EGU2009-11789. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 11789. CD-ROM. EGU General Assembly 2009 ABST

Gál T, Lindberg F, Unger J, 2009: Computing continuous sky view factor using 3D urban raster and vector data bases: comparison and application to urban climate. Theoretical and Applied Climatology 95, 111-123

Gál T, Unger J, 2009: Detection of ventilation paths using high-resolution roughness parameter mapping in a large urban area. Building and Environment 44, 198-206

Kántor N, Égerházi L, Gulyás Á, Unger J, 2009: The visitors’ attendance on a square according to the thermal comfort conditions – case study in Szeged (Hungary). The 7th Int Conf on Urban Climate, Yokohama, Japan, CD

Balázs B, Unger J, Gál T, Sümeghy Z, Geiger J, Szegedi S, 2009: Simulation of the mean urban heat island using 2D surface parameters: empirical modeling, verification and extension. Meteorol Appl 16, 275-287

Unger J, 2009: The urban heat island. Kalmár F, Kocsis I, Csomós Gy, Csáki I (eds): Building Energy. 15th Building Services, Mechanical and Building Industry Days. Debrecen, 35-44

Gulyás Á, Unger J, 2009: A humán bioklimatikus viszonyokra gyakorolt városi módosító hatások. In Szabó V, Fazekas I (szerk): Települési környezet. II. Települési Környezet Konferencia, Debrecen, 167-172

Égerházi L, Kántor N, Gulyás Á, Gál T, Unger J, 2009: Városi közterületek mikro-bioklimatikus vizsgálata. In Szabó V, Fazekas I (szerk): Települési környezet. II. Települési Környezet Konferencia, Debrecen, 174-175

Kántor N, Gulyás Á, Unger J, 2009: A térinformatika alkalmazási lehetőségei a szabadtéri humánkomfort-vizsgálatok során. In Szabó V, Fazekas I (szerk): Települési környezet. II. Települési Környezet Konferencia, Debrecen, 265-271

Kántor N, Égerházi L, Gulyás Á, Unger J, 2009: Attendance of a green area in Szeged according to the thermal comfort conditions. Acta Climatologica Univ Szegediensis 42-43, 57-66

Mucsi L, Unger J, Henits L, 2009: A beépítettség és a városi hősziget kapcsolatrendszerének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel Szegeden. Földrajzi Közlemények 113, 411-429

Kántor N, Gulyás L, Égerházi L, Unger J, 2010: Benefits and opportunities of the adaptation of geoinformatical software in outdoor human comfort studies. Urban Climate News 35, 10-13

Gulyás Á, Matzarakis A, Unger J, 2010: Comparison of the urban-rural comfort sensation in a city with warm continental climate. Berichte Meteorol Inst Albert-Ludwigs-Univ Freiburg 20, 473-478

Unger J, Sümeghy Z, Szegedi S, Kiss A, Géczi R, 2010: Comparison and generalisation of spatial patterns of the urban heat island based on normalized values. Physics and Chemistry of the Earth 35, 107-114

Gulyás Á, Unger J, 2010: Különböző léptékű humán komfort vizsgálatok Szeged példáján. In Unger J (szerk.): Geoszférák 2009. A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. GeoLitera, SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 151-192

Égerházi L, Kántor N, Gulyás Á, 2009b: Investigation of human thermal comfort by observating the utilization of open air terraces in catering places – A case study in Szeged. Acta Climatologica Univ Szegediensis 42-43, 29-37

Sümeghy Z, 2009: Influence of different factors on relative air humidity in Szeged, Hungary. Acta Climatologica Univ Szegediensis 42-43, 131-141

Bartholy J, Pongrácz R, Lelovics E, Dezső Zs, 2009: Comparison of urban heat island effect using ground-based and satellite measurements. Acta Climatologica Univ Szegediensis 42-43, 7-15

Dobi I, Mika J, Olah AB, Lelovics E, Dezső Zs, Pongrácz R, Bartholy J, 2009: Cold and hot events in urban environment. In: Preprints of the 7th International Conference on Urban Climate. (ed: Kanda, M.) Yokohama, Japan. CD-ROM 4p. http://www.ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_abstracts/pdf/384629-1-090515041808-002.pdf

Pongrácz R, Bartholy J, Dezső Zs, 2010: Application of remotely sensed thermal information to urban climatology of Central European cities. Physics and Chemistry of Earth, 35, 95-99, doi: 10.1016/j.pce.2010.03.004.

Dezső Zs, Bartholy J, Pongrácz R, 2010: A városi hősziget műholdas vizsgálata Magyarország nagyvárosaiban. Természet Világa 141/6, 254-258.