Dr. Unger János

unger_j professor emeritus

Elérhetőség

Szegedi Tudományegyetem TTIK

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

4. emelet 4402. szoba

Tel: +36-62-54-4857

E-mail: unger@geo.u-szeged.hu


Születési hely/idő:

Zalaegerszeg, 1958.


Végzettség

- 1976: Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg

- 1983: matematika-földrajz szakos középiskolai tanár (JATE TTK Szeged)


Tudományos fokozat

- 1986: Egyetemi doktor (JATE Szeged)

- 1996: PhD (Földrajz) (JATE Szeged)

- 2005: Habilitáció (SZTE Szeged)

- 2011: MTA doktora, Földtudomány


Egyetemi pályafutás

- 1990: egyetemi tanársegéd, JATE Éghajlattani Tanszék

- 1994: egyetemi adjunktus, JATE Éghajlattani Tanszék

- 1999: egyetemi docens, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2007: tanszékvezető egyetemi docens, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2013: tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2022: egyetemi tanár, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2023: professor emeritus, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék


Oktatás

- Klimatológia

- Térképészet

- Szakdolgozat, diplomamunka, TDK témavezetés


Kutatás

- Városklíma

- Városi humán bioklíma

- Turizmus klíma


PhD témavezetés


Publikációk

MTMT

Scopus

Google Scholar


Elismerések, díjak

- 2000: Szakirodalmi Nívódíj (Magyar Meteorológiai Társaság)

- 2002: Kutatásismertető cikkpályázat – III. díj (OTKA, Élet és Tudomány Egyesület, Élet és Tudomány Szerkesztősége)

- 2004: Pro Meteorológia Emlékplakett (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Országos Meteorológiai Szolgálat)

- 2007: Mestertanár Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács)

- 2017: Hegyfoky Kabos Emlékérem (Magyar Meteorológiai Társaság)


Tagság

- 1992: Magyar Meteorológiai Társaság

- 2000: MTA Köztestület

- 2001: Int. Association for Urban Climate

- 2005: MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság

- 2006: Magyar Meteorológiai Társaság Választmánya