A városklíma és a klímaváltozás extrém időjárásra gyakorolt együttes hatásának modellezése (NKFI-137801)

Támogató szervezet

NKFI (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)

A projekt időtartama

2021. 12. 01. - 2025. 08. 31.

Résztvevők

SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Gál Tamás

Unger János

Skarbit Nóra

Molnár Gergely


A projekt célja

Napjainkban az éghajlatváltozás a legfontosabb kutatási téma. Számos intézmény magas szintű kutatást végez ezen a területen, azonban az éghajlat-modellezési erőfeszítések többnyire globális és regionális léptékre koncentrálnak. A városi területeken a lokális éghajlat módosulása, azaz a városklíma miatt a legtöbb éghajlati tényező eltérő, ezért a városi lakosság már eleve megváltozott éghajlati környezetben él és dolgozik. Az egyik legfontosabb probléma a szélsőséges időjárási eseményeknek a városi területeken gyakorolt hatása. Az éghajlatváltozás városi hatásait nem lehet helyesen megbecsülni az éghajlatváltozás és a városklíma közötti kölcsönhatások részletes kutatása nélkül.
A kutatás célja az e területen tapasztalható hiányos ismeretanyag bővítése és a szélsőséges időjárási események városi területekre gyakorolt hatásával kapcsolatos nyitott kérdések megválaszolása. E cél eléréséhez komplex modellező munka szükséges. A várható eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a témával foglalkozó szakértők jóval pontosabb éghajlati előrejelzéseket érjenek el, valamint segíthetik a pontosabb éghajlatváltozási alkalmazkodási stratégiák kidolgozását. A kutatás különféle modellezési megközelítéseket tartalmaz a meteorológiai és éghajlati időskálában a szélsőséges időjárásra gyakorolt városi hatások mélyebb megértése érdekében. Ez a munka a következő területeket foglalja magában: i) a hőmérséklet és a csapadék együttes előrejelzése; ii) éghajlati modellezés a hőmérsékleti és humánkomfort indexek megfelelő projekciójához; iii) a humánkomfort paraméterek előrejelzése; iv) kis számítási igényű determinisztikus-statisztikus városi hősziget-előrejelzési modell kidolgozása.