A karsztökológiai rendszer állapotváltozásai, egyensúlymegbomlások a rendszerben (domborzat, talaj, karsztvíz), hatásuk a karsztok tájváltozásaira

Támogató szervezet

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)

A projekt időtartama

2005. 01. 01. – 2008. 06. 30.

Résztvevők

SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Keveiné Bárány Ilona

Gulyás Ágnes

SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Barta Károly


A projekt főbb eredményei

A karsztökológiai rendszerben a domborzat megváltoztatja a talaj állapotát, változik a növényborítás, és a beszivárgó víz minősége és mennyisége. Digitális domborzatmodell felhasználásával a dolinák morfometriáját vizsgáltuk, s a topográfiai térképeken 5-m-es szintkülönbség eltérést figyeltünk meg (ez felhívja a figyelmet a topográfiai térképek használhatóságának korlátaira). A vetület/felszín hányadosa alapján a mélységi viszonyokat jellemző rátát, mint új morfológiai paraméter határoztuk meg. A talajok közül a barna rendzinák a lejtőkön, völgyoldalakon és gerinceken, a fekete rendzinák tetőhelyzetben, gerinceken, lejtőpihenőkön, az agyagbemosódásos barna erdőtalajok a völgyfők és a völgytalpak egyes szakaszain fordulnak elő. Digitális domborzatmodell segítségével a talajtípusok megjelenése és a domborzati helyzet között szoros kapcsolatot mutattunk ki. A forrás vizekben, vizsgáltuk a nehézfémtartalmat a Bükk hegységben. Általában a nehézfém tartalom a megengedett határ alatt, de az ólom és a kadmium a határérték fölött volt. A szennyező anyagok közül a P042- tartalom volt jelen, ami antropogén hatást jelez, a Ca2+ és a Mg2+ értéke magas. Az erdő vizsgálataink a bükki Őserdőben megállapították, hogy az átlagos famagasság 1965 és 2004 között 3 méterrel nőtt, az erdővel borított területek aránya itt 7 %-os növekedést mutatott. A Haragistya Lófej erdőrezervátumban kimutattuk, hogy a faállomány-szerkezetet a termőhely mellett a domborzat is jelentősen befolyásolja.


A projekt keretében megjelent publikációk

Keveiné Bárány I.: A talajok szerepe a környezeti hatások semlegesítésében a karsztokon., A földrajz dimenziói. (Szerk.: Dövényi Z.- Schweitzer F.). Tisztelet kötet a 65 éves Tóth Józsefnek. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. pp.449-459., 2005

Kürti L. – Keveiné Bárány I.: Néhány Bükkaljai forrás és patak összehasonlító vízkémiai vizsgálata., Karsztfejlődés X. pp. 77-90., 2005

Tanács Eszter - Keveiné Bárány I.: A karsztökológiai adottságok és az erdő kapcsolatának vizsgálata az egyes fafajok termőhelyi preferenciái alapján, Aggteleki példán., Karsztfejlődés X. pp. 343-359., 2005

Zboray Z. – Keveiné Bárány I.: A dolinák korróziós felszínének meghatározása digitális domborzatmodell alapján., Karsztfejlődés X. pp. 221-228., 2005

Zboray Z. –Bárány-Kevei, I. – Tanács, E.: Defining the corrosion surface of dolines by means of digital elevation model., Acta Climatologica at Chorologica. Tom. XXXVIII-XXXIX. pp. 157-162., 2005

Bárány-Kevei, I.: Environmental sensitivity on Hungarian karsts., Geophysical Research Abstracts, Vol. 8. European Geosciences Union, 2006

Bárány-Kevei, I. – Zseni, A. – Hoyk, E. – Kaszala, R.: Investigations of heavy metal pollution in the karst regions of Hungary., Pollution and water resources. Columbia Univ. Sem.Procced. Volume XXXVI. Sustainable development in Central Europe. pp. 181-191., 2006

Keveiné Bárány I.: Összehasonlító karsztökológiai vizsgálat három magyar karsztterületen., Karsztfejlődés XI. pp. 223-233., 2006

Tanács,E. – Samu, A. – Bárány-Kevei, I.: Forest structure studies in Aggtelek National Park (Hungary)., Acta Climatologica at Chorologica. Tom. 40-41. pp. 123-133., 2006

Keveiné Bárány I.: A karsztos táj károsításának és védelmének sajátosságai., in.: Kerényi A. Tájvédelem. Pedellus Tankönyvkiadó.Debrecen. pp. 149-153., 2007

Tanács E. - Barta K.- Jármi R.-Samu A. – Keveiné-Bárány I.: A talajtulajdonságok és a faállomány kapcsolata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum területén (Aggteleki Karszt). Karsztfejlődés XII. pp. 225-240., Karsztfejlődés XII. pp. 225-240., 2007

Tanács, E. –Szmorad, F. – Bárány-Kevei, I.: A review of the forest management history and present state of Haragistya karst plateau (Aggtelek Karst, Hungary)., Acta Carsologica 36/3. pp., 2007

Zboray,Z.- Tanács, E.-Bárány-Kevei,I.: The accuracy and possible uses of a stand height map derived from a digital surface model., ForestSat. 2007. Forest and Remote sensing: Method and Operational Tools. Montpellier- France. Session: VHR Studies. http://forestsat07.teledetection.fr., 2007

Keveiné Bárány I.: Geodiverzitás és tájdiverzitás. Földrajzi Közlemények 132.4.pp.431-439., Földrajzi Közlemények 132.4.pp.431-439., 2008

Keveiné Bárány I.: Tájökológiai vizsgálatok a karsztokon., IV. Magyar Földrajzi Konferencia. Debrecen, pp. 226-230., 2008

Keveiné Bárány I.: A klíma-talaj-növényzet rendszer vizsgálata környezetérzékeny karsztokon., Tájkutatás-tájökológia (Szerk.: Csorba P. – Fazekas I. pp. 309-317., 2008

Keveiné Bárány I.: Az emberi beavatkozás hatása a karsztok növényzetére. in.: Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára (Ed: Tóth J., Pál Á., Szónokyné Ancsin G.). pp.127-133., in.: Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára (Ed: Tóth J., Pál Á., Szónokyné Ancsin G.). pp.127-133., 2009

Keveiné Bárány I.: A karsztok ökológiai rendszere., Földrajzi Tanulmányok. Volume 4. Szeged. p. 121., 2009

Samu A. – Keveiné Bárány I.: A karsztos tavak története és állapotváltozásai az aggteleki és szlovák karsztokon. Karsztfejlődés XIII. pp.117-135., Karsztfejlődés XIII. pp.117-135., 2009