Dr. Keveiné Dr. Bárány Ilona

barany_i professor emerita

Elérhetőség

Szegedi Tudományegyetem TTIK

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

4. emelet 4403. szoba

Tel: +36-62-54-4157

E-mail: keveibar@geo.u-szeged.hu


Születési hely/idő

Zsadány, 1941


Végzettség

- 1960: Szegedi Kiss István Gimnázium, Békés

- 1965: biológia-földrajz szakos középiskolai tanár (JATE TTK Szeged)


Tudományos fokozat

- 1966: Egyetemi doktor (JATE Szeged)

- 1996: Tudomány kandidátusa (CSc Földrajz) (MTA, Budapest)

- 1996: Habilitáció (SZTE, Szeged)

- 2003: Tudomány doktora (DSc Földrajz) (MTA, Budapest)


Egyetemi pályafutás

- 1965: tudományos segédmunkatárs, JATE Gazdaságföldrajzi Tanszék

- 1969: tudományos segédmunkatárs, JATE Éghajlattani Tanszék

- 1972: egyetemi tanársegéd, -adjunktus, SZTE Természetföldrajzi Tanszék

- 1983: egyetemi docens, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 1995: tanszékvezető egyetemi docens, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2004: tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2006: tanszékvezető helyettes egyetemi tanár, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

- 2011: Professzor emerita, SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék


Oktatás

- Karsztökológia

- Ökozónák a Földön

- Tájökológiai elemzések

- PhD témavezetés


Kutatás

- Karsztökológia

- Tájökológia


PhD témavezetés


Publikációk

MTMT

Scopus


Elismerések, díjak

- 1982: Kiváló Munkáért (Állami kitüntetés)

- 1989: Pro Scientia Érem (Oktatási Minisztérium)

- 1996: Pro Geographia (Magyar Földrajzi Társaság)

- 2001: Mester Tanár (Oktatási Minisztérium)

- 2002: Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (Oktatási Minisztérium)

- 1999: Széchenyi Professzor (Oktatási Minisztérium)

- 2003: Széchenyi István ösztöndíj (Oktatási Minisztérium)

- 2004: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (Állami kitüntetés)

- 2005: Kadic Ottokár Érem (Karszt és Barlangkutató Társulat)

- 2008: Pro Universitate díj (Szegedi Tudományegyetem)

- 2009: Lóczy Lajos Emlékérem, (Magyar Földrajzi Társaság)

- 2011: Klebelsberg Kuno díj (Szegedi Tudományegyetem)

- 2012: Pedagógus Szolgálai Emlékérem (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

- 2013: Magyar Földrajzi Társaság Tiszteletbeli tagság (Magyar Földrajzi Társaság)


Tagság

- 1996: Nemzetközi Földrajzi Unió, Környezetváltozások a karsztokon

- 1999: Nemzetközi Földrajzi Unió, Karszt Bizottság

- 2000: IUCN Barlang- és Karsztvédelmi Munkacsoport

- 1980: Magyar Földrajzi Társaság

- 1982: Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat

- 1996: MTA Földrajztudomány II. Bizottság Választmánya