IMG_5876-001

Doktoravató ünnepség a habilitált és PhD-fokozatot szerzők számára a Szegedi Tudományegyetemen

17 habilitált és 110 PhD fokozatot szerző tudóst fogadott doktorrá a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) avató tanácsa. Az SZTE Szenátus doktori ünnepségét 2019. január 18-án az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi (TIK) termében tartották.

Koppantott a rektori bottal az „egyetemi hajdú”, bevonult a színpadra az SZTE Avató Tanácsa és az Egyetemi Doktori Tanács néhány tagja, felhangzott a Himnusz. Az egyetemi hagyományokat követve kezdődött el 2019. január 18-án 11 órakor a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa doktori ünnepsége.

Az SZTE TIK kongresszusi terme nézőterének első soraiban az ünneplőbe öltözött doktoranduszok foglaltak helyet, mögöttük a habilitációs és doktori vizsgán túljutott tudósok rokonai és barátai ültek.


PHD_avato_2019
Képgaléria az ünnepségről.


 

Az SZTE rektora nevében Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese bejelentette: az Egyetem Habilitációs Bizottsága a bölcsészettudomány területén 2, az orvos- és gyógyszertudományok területén 7, a társadalomtudományok területén 3, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 5 habilitált doktor címet ítélt oda.

 

A tudósokat és vendégeiket köszöntve az SZTE Zeneművészeti Kar Különleges Tehetségek osztályának hallgatója, Sztathatosz Sebestyén hegedűn adta elő Hubay Jenő Variációk egy magyar témára című művét.

 

Az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke, Prof. Dr. Krisztin Tibor akadémikus bejelentette: a habilitálás a tudományágukban önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza föl azokat, akik az eljárás során igazolták oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket. Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese nyújtotta át az oklevelet a habilitált doktoroknak.

 

Habilitált doktor immár: Dr. habil. Bibok Károly, Dr. habil. Fazekas Gábor, Dr. habil. Gyémánt Richárd, Dr. habil. Kanó Izabella, Dr. habil. Kovács Ferenc, Dr. habil. Kozma-Bognár László, Dr. habil. Lőrincz László Magor, Dr. habil. Mátrai Zoltán Tamás, Dr. habil. Mendler Luca, Dr. habil. Mérő Katalin, Dr. habil. Mikala Gábor, Dr. habil. Nagy Nikoletta, Dr. habil. Nagy-György Judit, Dr. habil. Spengler Gabriella, Dr. habil. Toldi Gergely, Dr. habil. Türke András István, Dr. habil. Varga Edina Tímea.

A legtöbben, öten, a klinikai orvostudományokhoz tartozó témakörből tartották annó habilitációs előadásukat. Biológia tudományokból hárman, ketten-ketten interdiszciplináris orvostudományból és közgazdaságtudományból, míg egy-egy személy nyelv-, állam- és jog-, földtudományból, valamint matematika és számítás-, illetve történelemtudományból habilitáltak.


PHD_avato_2019_2
Képgaléria az ünnepségről.

 

A Szegedi Tudományegyetemen 19 doktori iskola működik. A most záruló ciklusban az SZTE Doktori Tanácsa összesen 110 doktori fokozatot adományozott. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 2, az Általános Orvostudományi Karon 30, a Bölcsészettudományi Karon 28, a Gazdaságtudományi Karon 1, a Gyógyszerésztudományi Karon 6, a Természettudományi és Informatikai Karon 43 doktori fokozatot adományozott – jelentette be az ünnepség elején az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese.

 

A PhD doktorok nevében Dr. Danis Judit előterjesztette kérelmüket, majd a doktoranduszok hangosan esküt tettek: „…a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem megbecsülését növeljem.”

 

Az SZTE Doktori Tanácsának elnöke, Dr. Toldi József az SZTE Avató Tanács nevében bejelentette: hogy a doktoranduszok a tudományos felkészültségüket bebizonyították, ezért mindazon jogokat és kiváltságokat megkapják, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. „A PhD doktorok kötelessége, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát.”

Az Avató Tanács tagja volt – az SZTE rektorhelyettesén, az SZTE Habilitációs Bizottság elnökén és a Doktori Tanács elnökén kívül–: Prof. Dr. Balogh Elemér, az SZTE ÁJTK dékánja; Prof. Dr. Lázár György, az SZTE ÁOK dékánja, Prof. Dr. Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja; Dr. Kovács Péter, az SZTE GTK dékánja, Dr. Szakonyi Zsolt, az SZTE GYTK dékánhelyettese; Dr. Mucsi László, az SZTE TTIK dékánja.

„Doktorrá fogadom” – hallhatták az Avató Tanács tagjaitól egy kézfogás kíséretében – az SZTE 110 doktorandusza közül azok, akik az ünnepségén megjelentek. Az okleveleket Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese nyújtotta át.


PHD_avato_2019_3
Képgaléria az ünnepségről.

 

PhD tudományos fokozatot szerzett az SZTE Állam- és Jogtudományi Karról: Dr. Da Lu és Dr. Pétervári Máté;

az SZTE Általános Orvostudományi Kar doktori iskoláiból: Dr. Balla Eszter, Dr. Bognár Anna, Dr. Danis Judit, Dr. Deák Éva Dr. Oláh Zita, Dr. Dimitri Barski, Dr. Fábos Beáta, Dr. Földeák Dóra Melinda, Dr. Haskó János, Dr. Jakó Mária, Dr. Kasza Ágnes, Dr. Kristóf Attila András, Dr. Lantos Ildikó Ilona, Dr. Mán Eszter, Dr. Maszlag-Török Rita, Dr. Matievics Vera, Dr. Mikó Ibolya, Dr. Nyiraty Szabolcs, Dr. Nyúl-Tóth Ádám, Dr. Ottlakán Aurél, Dr. Őze Attila, Dr. Raimondo Maximilian Cervellione, Dr. Rusz Orsolya, Dr. Rutka Mariann, Dr. Szabó Emília Rita, Dr. Tokodi Margaréta, Dr. Tóth Anna Zsófia, Dr. Tóth Csaba, Dr. Újhelyi Mihály, Dr. Varga Viktória Éva;

az SZTE Bölcsészettudományi Kar PhD doktora: Dr. Aradi Csenge Eszter, Dr. Bencsik Orsolya, Bene Zoltánné Dr.Pusztai Virág, Dr. Bodó Katalin Erzsébet, Dr. Erdélyiné Dancs Katinka, Dr. Falusi Norbert, Dr. Fejős Sándor, Dr. Fűz Nóra, Dr. Horváth Henrietta, Dr. Kambeyo Linus, Dr.Karácsonyi Judit Krisztina, Dr. Kiss Renáta Mária, Dr. Kovács Anett, Dr. Lipták-Pikó Judit, Dr. Nagy László, Dr. Nemes Krisztina, Dr. Palatinus Zsolt, Dr. Pásztor-Kovács Anita, Dr. Pető Bálint, Dr. Simon Tünde, Dr. Szabadi Magdolna Anna, Dr. Szabó Ádám, Dr. Szabó Martina Katalin, Dr. Takács Melinda, Dr. Tongori Ágota, Dr. Túróczi Tamás, Dr. Yunjun Kong, Dr. Zentai Gabriella.

Az SZTE Gazdaságtudományi Karról PhD fokozatot szerzett: Dr. Elekes Zoltán;

az SZTE Gyógyszerésztudományi Karról: Dr. Bakonyi Mónika, Dr. Barta Petra, Dr. Gonda Tímea, Dr. Gyulai Orsolya, Dr. Kardos Márton, Dr. Szűcs Kálmán Ferenc;

az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar doktori iskoláiban végzett: Dr. Alona Biketova Dr. Amin Al-Awar, Dr.André Manuel Vidal Meireles, Dr. Arindam Bhattacharjee, Dr. Babcsányi Izabella, Dr. Balázs Margit, Dr. Báló-Takács Ágnes, Dr. Bartha Ferenc Ágoston, Dr. Bela Krisztina, Dr. Benke János Marcell, Dr. Bernula Péter, Dr. Csépe Zoltán, Dr. Csoboz Bálint, Dr. Dávid Balázs, Dr. Demjén András, Dr. Dobó Dorina Gabriella, Dr. Gabriel Fenteany, Dr. Griechisch Erika, Dr. Grósz Tamás, Dr. Gyenizse Gergő, Dr. Gyevi-Nagy László, Dr. Harazin András, Dr.Hegyköziné Dr.Veszelka Médea, Dr. Herédi Judit, Dr. Kiss Anita, Kocsisné Dr. Pető Mária, Dr. Kormányos Attila, Dr. Kozmér Zsuzsanna, Dr. Lados Gábor, Dr. Lalitha Chandrakumar, Dr. Madarász Dániel, Dr. Michael Charles Abbot, Dr. Németh Edit, Dr. Parveen Akhtar, Dr. Pintér Máté Dániel, Dr. Skarbit Nóra, Dr. Szigeti Gyöngyi, Dr. Tóth-Szeles Eszter, Dr. Vadai Gergely, Dr. Valkai Ildikó Anna, Dr. Vamsi Krishna Gali, Dr. Vásárhelyi Bálint Márk, Dr. Zakar Tomás.


PHD_avato_2019_4
Képgaléria az ünnepségről.

 

A legeket keresve megállapíthattuk: az SZTE élettudományokhoz tartozó doktori iskolák közül a legtöbb végzőssel idén a klinikai orvostudományok műhelye büszkélkedhetett. A bölcsészettudományhoz tartozók közül a neveléstudományi doktori iskola bocsátotta ki a legtöbb PhD fokozatot szerzett tudóst; miközben a természettudományt művelők közül a legtöbb frissdiplomás a biológia tudomány művelői közül került ki.

A PhD doktori dolgozatok címét is kivetítették az ünnepségen. Így aztán kiderült A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás első éveitől kezdve a Magyarországra való visszavándorlás földrajzi problémáin át a tanítók nyelvhasználatáig számos izgalmas kérdést vizsgáltak a doktori címre pályázók.

A témavezetők között az SZTE néhány akadémikusa – például Prof. Dr. Penke Botond, Prof. Dr. Fülöp Ferenc, Prof. Dr. Kovács Zoltán – neve ugyanúgy föltűnt, mint olyan MTA doktoroké, akik az Avató Tanácsban is helyet kaptak, továbbá PhD doktoroké, köztük olyané is, aki épp ezen az ünnepségen vette át habilitált doktori oklevelét.

 

Az SZTE Avató Tanács tagjai kézfogásukkal az akadémiai közösség tagjává fogadták a legújabb PhD-fokozatot megszerzett doktorokat. Az immár doktori diplomával rendelkezők köszönete után Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese külön is üdvözölte az ifjú tudósokat. – Folytassák a kutatómunkát saját örömükre és az ország, a tudomány hasznára – hangsúlyozta, miközben kifejtette: az új doktorok az SZTE históriájának részesei. Zárszavában kiemelte: a PhD-fokozatot megszerzők bebizonyították, képesek a kutatómunkára; a habilitált doktori címet elérő egyetemi polgárok pedig azt igazolták, hogy képesek a következő doktori generációk munkáját irányítani és egyetemi hallgatókat oktatni.

 

Az SZTE Szenátus doktori oklevélátadó ünnepsége a Szózattal zárult.

 

SZTEinfo – Ú. I.