Dr. Gál Tamás egyetemi docens

Dr. Gál Tamás egyetemi docens által meghirdetett projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka témák

MSc DIPLOMAMUNKA TÉMÁK (saját elemzés és szakirodalmi feldolgozás)


Az égboltláthatóság számítására alkalmas különböző szoftverek alkalmazása és összevetése szegedi mintaterületen

Mikroklíma modellezés városi mintaterületen a jellemző légáramlási, szennyezőanyag terjedési és humánkomfort viszonyok jellemzése céljából


Klímaadaptációs stratégiák kidolgozása a városi beépítési tulajdonságok (épület magasság, beépítési arány, növényzet mennyisége) és a klímaváltozás hatásainak együttes modellezésével


Az antropogén hő kibocsátás modellezése városi mintaterületeken


A lokális klímazónák térképezése műholdfelvételek alapján a Kárpát-medence kiválasztott városai esetén


A város légáramlás módosító hatásának elemzése épület és faadatbázist alkalmazó GIS módszerekkel


Az Kárpát-medence klímájának elemzése reanalízis adatbázisok felhasználásával


A napenergia potenciál becslése és városi mintaterületeken


A szélenergia potenciál vizsgálata a Kárpát-medencébenBSc SZAKDOLGOZAT TÉMÁK (szakirodalmi feldolgozás)


Jelentős légszennyezéssel járó balesetek levegőminőségre gyakorolt hatásainak elemzése esettanulmányok alapján

Veszélyes időjárási helyzetek (pl. hőhullám, szupercellák, jégeső, villámlás) elemzése esettanulmányok alapján


Trópusi ciklonok és a klímaváltozás