foldtud_8.1

Földtudomány szakismertető

Földtudományi alapszak (BSc)

Földtudomány mesterszak (MSc)

Karunkon a földtudományi képzés három szinten folyik. A Földtudományi alapszak alapfokozatú (BSc) diplomát ad, földtudományi kutató szakképzettséggel. Erre a Földtudomány mesterszak (MSc) épül (szakképzettség: okleveles földtudományi kutató). A felfedező tudományok iránt elkötelezett hallgatók számára a képzés harmadik szintjét a doktori (PhD) programok biztosítják.
• A szegedi földtudományi képzésben már alapszinten évente többször kerül sor terepgyakorlatra és tanulmányútra. Az így szerzett gyakorlati tapasztalat a munkaerőpiacon felbecsülhetetlen előnyt jelent az elméleti képzésre koncentráló egyetemekhez képest.
• Hallgatóinkra széles körű hazai és nemzetközi ösztöndíj lehetőségek (tanulmányi, szociális, nemzeti kiválósági, vállalati ösztöndíjprogramok, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, Sófi Ösztöndíj, ERASMUS+, CAMPUS MUNDI) várnak.
• Az érdeklődők bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatási projektekbe, tudományos diákköri feladatokat végezhetnek, eredményeiket konferenciákon mutathatják be.
• A nálunk szerzett diploma bel- és külföldön egyaránt hasznosítható tudást biztosít mind a közszférában, mind a versenyszférában.


Legyél nálunk földtudós hallgató!


 


• Ha szereted a földrajzot, de inkább a természetföldrajz érdekel; szívesen kirándulsz, nyitott szemmel járod a természetet, és szeretnéd tudni, hogy mi miért történik a környezetedben.
• Ha vonz az ásványok vagy az ősmaradványok világa, többet szeretnél tudni a vulkánokról, a nyersanyagokról vagy a természeti katasztrófák (pl. földrengések, szökőárak, földcsuszamlások) okairól, szeretnéd előre tudni a várható időjárást…
• Ha érdekel, hogy miért haltak ki a dinoszauruszok; a kőzetekből hogyan lesz mobiltelefon-alkatrész; hogyan lehet olyan mélységekben kőolajat találni, amit legyalogolva elfáradnál; miért büdös az Alföldön a termálvíz; miért vízkövesedik a vízforraló; miért nem tudsz olyan gyakran hógolyózni a barátaiddal, mint azt a nagyszüleid tették…
• Akkor is várunk, ha még nem döntötted el, hogy mivel szeretnél foglalkozni, de nyitott vagy a természettudományok iránt!


1


Képzéseinkről

Alapképzés

Földtudományi BSc (6 félév)


A földtudományok nagyon változatos, sok szakterületet átfogó tudományágak összefoglaló neve. Alapvetően a Föld belsejében és annak felszínén, a vízburokban, továbbá a légkörben lejátszódó jelenségeket vizsgálja. A természettudományok közül itt a legnagyobb szerepe az időnek, hiszen a jelenen kívül a földtörténeti múlt eseményeinek feltárása, sőt a jövőben várható folyamatok előrejelzése és modellezése is részét képezheti egy földtudós munkájának. Ennek megfelelően a képzés első részében természettudományi tárgyaid lesznek felzárkóztató és alapozó jelleggel (matematikai, térinformatikai, biológiai, kémiai, fizikai alapok és pl. Természetföldrajz, A Föld és az élet fejlődése, A Föld belső folyamatai, Általános klimatológia kurzusok).
A legfontosabb szakmai (pl. ásványtani, földtani, kőzettani, meteorológiai, talajtani, térképészeti) ismeretek elsajátítását követően a második évtől – érdeklődési körödnek megfelelően – a Geológia és a Meteorológia specializáció közül választhatsz.


2


Geológia és Meteorológia specializáció


A Geológia specializáció a klasszikus geológusképzésnek megfelelő szakosodást teszi lehetővé. Ezen belül a kötelező és a választható tárgyak széles palettája segítségével a geológia egy-egy speciális területén (pl. paleontológia, régészeti geológia, kőzettan-geokémia, geofizika, hidrogeológia, geotermika, nyersanyagkutatás) szerezhetsz alapszintű ismereteket.


4


A 2016-ban indult Meteorológia specializáció képzési programjában a meteorológus számára alapvető matematikai, fizikai és programozási ismeretek szerepelnek. A specializáció fő tárgyai az időjárási és éghajlattani jelenségeket, azok észlelését, működésük fizikai leírását ismertetik. A szegedi képzés nagy hangsúlyt fektet a városklíma és a klímaváltozás kutatására. A képzési program kialakítása lehetővé teszi, hogy az ELTE Meteorológus MSc szakán különbözeti vizsgák nélkül folytassák hallgatóink tanulmányaikat.


6


Alapfokozatú földtudományi kutató szakképzettséggel – felvételit követően – folytathatod tanulmányaidat Szegeden a Földtudomány mesterszakon vagy különbözeti kurzusok teljesítésével egyéb (pl. Környezettudományi, Geográfus) mesterszakon. Amennyiben nem tanulsz tovább, a munkaerőpiacon földtudományi ismereteket igénylő asszisztensi munkakörökben helyezkedhetsz el.


Mesterképzés

Földtudomány MSc (4 félév)


A mesterképzés két éve alatt haladó szinten sajátíthatod el a földtudományok különböző ágaihoz kapcsolódó ismeretanyagot. Ennek részeként nagy hangsúlyt kapnak a műszeres laboratóriumi és gyakorlatorientált tárgyak (pl. Földtudományi anyagvizsgálat, Alkalmazott talajtan, Alkalmazott klimatológia, Alkalmazott geofizika, Víz-kőzet kölcsönhatások). A kor követelményeinek megfelelően a képzés a geoinformatikai szoftverek és korszerű analitikai berendezések emelt szintű használatában is jártasságot biztosít (pl. Modellezés és szimuláció a földtudományokban).
A mesterképzés nem tagolódik specializációkra, de a Projektmunka és a Diplomamunka kurzusok során lehetőség van az egyéni érdeklődésnek megfelelő szakterületben való elmélyülésre. 2019-től lehetőség nyílik a mesterképzési időszakot gyakorlatorientált kooperatív képzés keretében végezni. E képzési forma lehetővé teszi, hogy a tantermi órákon túl a hallgatók az általuk választott cégnél/intézménynél több hónapos gyakorlati tapasztalatot szerezzenek.
Okleveles földtudományi kutatóként a földtudományi ismereteket igénylő tervezői, fejlesztői, hivatali, szakértői és vezetői munkakörökben helyezkedhetsz el. A földtudományi szakember feladata sokrétű: van, aki
• ideje egy részében terepen dolgozik (pl. terepi geológus, térképező geológus, bányafelügyeleti geológus),
• mélyfúrásnál lát el feladatokat (pl. ipari geológus, kutatási szakértő),
• laboratóriumban mikroszkóp vagy mérőműszer mellett tevékenykedik (pl. tudományosmunkatárs, kutató-fejlesztő geológus),
• számítógépes szoftverekkel adatokat dolgoz fel, ábrázol vagy modellez (pl. rezervoár geológus, meteorológus, klímakutató),
• bányászati, földtani, környezetvédelmi, vízügyi hivatali szolgáltatást nyújt (pl. adattári szakreferens, vízgazdálkodási referens).
Kutatási és ipari partnereink részben a szakmai gyakorlati lehetőségeket biztosítják, részben kiváló munkalehetőségekkel várják a végzett hallgatóinkat. Kiemelt partnereink: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, MOL Nyrt., Mecsekérc Zrt., Golder Associates (Magyarország) Zrt., Geochem Kft., Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Országos Meteorológiai Szolgálat, Magyar Honvédség.
Mesterfokozatú okleveles földtudományi kutatóként – felvételit követően – doktori (PhD) képzésben folytathatod tovább tanulmányaidat.


7


Doktori képzés (4 + 4 félév)


A tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók szűkebb szakterületre specializált tanulmányaikat a Földtudományok Doktori Iskola vagy a Környezettudományi Doktori Iskola Környezetföldtan programja keretein belül folytathatják. A képzés magas színvonalát laboratóriumaink műszeres háttere, továbbá hazai és nemzetközi szinten elismert oktatóink és kutatóink biztosítják.


8


Tisztelt Szülők!


Miért érdemes a szegedi földtudományi képzés mellett dönteni?
• Ha gyermeke szereti a természetet, de nem szeretne túl korán választani a természettudományos tárgyak közül, vagy még nincs határozott elképzelése arról, hogy melyiket válassza (szereti a földrajzot, de a gazdasági és társadalmi kérdések kevésbé érdeklik; megtanulja a kémiát, de nem szeretne vegyész vagy gyógyszerész lenni; kedveli a biológiát, a fizikát vagy a kémiát, de nem tudja elképzelni magát fizikusként, orvosként vagy szaktanárként), akkor ideális választás a Földtudományi alapszak.
• Földtudományi szakemberre mindig szükség lesz, hiszen sem a nyersanyagkutatás, sem a környezetvédelem és -gazdálkodás, sem a modern technikai társadalom aktuális kérdései (pl. fenntartható fejlődés, klímaváltozás, megújuló energiák felhasználása) nem válaszolhatók meg földtudományi ismeretek nélkül.
• A szegedi földtudományi képzés az összes képzési szintet átfogja az alapszaktól a doktori fokozatig, elismert diplomát és széles körben alkalmazható tudást nyújt hazánkban és külföldön egyaránt.
• Szeged egy dinamikus, élhető méretű, pezsgő egyetemi város számos sportolási és szórakozási lehetőséggel, ahol gyermeke színvonalas egyetemi képzését hazai viszonylatban mérsékelt anyagi ráfordítással is biztosíthatja.
A felvételi pontszámítás során beszámíthatók a szakirányú szakképesítésért (pl. OKJ) és a tanulmányi versenyeredmények alapján járó többletpontok!


foldtud_7.4


Tisztelt Tanárok! Kedves Kollégák!


Miért javasolja diákjainak a szegedi földtudományi képzést?
• Színvonalas, modern, piacképes képzést nyújtunk egy hangulatos, nagy hagyományokkal rendelkező egyetemi városban.
• Oktatásunk modern laboratóriumokra és technikákra épül, tanszékeink kutatásai gyakran hazai és nemzetközi együttműködéssel valósulnak meg, eredményeinket rangos szakfolyóiratok közlik.
• A szegedi képzésben kiemelt szerepe van a kreatív és innovatív gyakorlati tudást elmélyítő kurzusoknak (pl. terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok).
• A legkiválóbbak már alap- vagy mesterképzésben felfedező kutatások részesei lehetnek, versenyeken, konferenciákon vehetnek részt, bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, számos lehetőségük nyílik arra, hogy hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúton vegyenek részt.


További információk


Földtudomány szakismertető

Földtudomány szakismertető előadás

Let's GEO

SZTE TTIK Felvételi Információk

Felvi.hu