A városi felszíngeometria (épületek és fás növényzet) klimatológiai célú felmérése (OTKA-100352)

Támogató szervezet

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)

A projekt időtartama

2012. 01. 01. - 2014. 12. 31.

Résztvevők

SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Gál Tamás


A projekt célja

A vizsgálat fő célja, hogy a városklimatológiai kutatásokban gyakran használt égboltláthatóság (SVF) és a meteorológiában is alkalmazott felszínérdesség meghatározására egy olyan önállóan működő szoftveres módszer kidolgozása, amely alkalmas arra, hogy az épületeket és növényzeti adatokat is tartalmazó felszínadatbázis alapján végezzen automatizált (GIS szoftverektől függetlenül) számításokat. Napjainkban több hasonló szoftveres megoldás is ismeretes, azonban ezeknél a tanszékünkön már részben (GIS szoftver keretében) kifejlesztett, vektoros módszerek, vizsgálataim alapján pontosabbak.

A növényzet figyelembevétele fontos kérdés, mivel a városi tetőszint réteg sugárzási folyamatait, valamint a városok feletti légáramlási viszonyokat nem csak az épületek befolyásolják, hanem a kiterjedt lombozattal rendelkező fás szárú vegetáció is. Az eddigi módszerek erre mind az SVF, mind pedig a felszínérdesség esetében csak részmegoldásokat kínáltak, ezért egy olyan módszer kidolgozása, ami ezt a hiányosságot megoldja, nemzetközi szinten is jelentős előrelépés lenne. A cél eléréséhez szükséges még egy olyan eljárás kidolgozása is, amivel légifelvételek alapján lehetséges a számításokhoz szükséges adatbázis költséghatékony létrehozása.

További terv az új eljárással az SVF és a felszínérdesség felmérése évszakos bontásban több alföldi városban, hogy az SVF és a városi hősziget intenzitás, valamint a felszínérdesség és a városi légáramlások szezonális kapcsolatainak elemezése céljából.


SVF Mapping Tool

A projekt keretében létrehozott SVF számító program.

Software

Minta adatok

Users guide

Roughness Mapping Tool

A projekt keretében létrehozott felszínérdesség számító program.

Software

Minta adatok

Users guide

Urban Surface Parameter Calculator Tool V2.1

A projekt keretében létrehozott szoftver. Az SVF és felszínérdesség számítása mellett számos városi felszínparaméter kiszámítható vele.

Software

Minta adatok

Users guide


A projekt keretében megjelent publikációk

Gál T, Unger J, 2012: Surface geometry mapping for SVF calculation in urban areas. Proceedings '8th International Conference on Urban Climate, Paper 168. (link)

Égerházi LA, Gál T, 2012: Assessment of the bioclimatic conditions of a popular playground by the microclimate model ENVI-met. ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 46, 107-114. (link)

Gál T, Unger J, 2013: Calculation of the aerodynamical roughness parameters using building and tree-crown database, In: Dr Pajtókné dr Tari Ilona, Dr Tóth Antal (szerk.) Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 2013: A megújuló erőforrások szerepe a regionális fejlesztésben, 43-48.

Gál T, Unger J, 2013: Theoretical and real solar energy gain on roofs in a densely built urban area with trees, INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING 4:(1) pp. 13-20. (link)

Gál T, Unger J, Kiss M, 2013: An automatic method to crate an urban vegetation database using 4 band aerial photographs for Sky View Factor calculation - A case study in Szeged, Hungary, In: Georgiadis T, Lokoshchenko M A, Screti C, Vagnoli C (szerk.) Proceedings of the Two hundred years of urban meteorology in the heart of Florance: International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, 124-132. (link)

Unger J, Lelovics E, Gál T, 2013: A vector-based GIS method for mapping Local Climate Zones and its application in a Central-European city, Georgiadis T; Lokoshchenko M A; Screti C; Vagnoli C (szerk.) Proceedings of the Two hundred years of urban meteorology in the heart of Florance: International Conference on Urban Climate and History of Meteorology, 244-253. (link)

Unger J, Lelovics E, Gál T, 2013: Development and application of GIS methods for Local Climate Zone mapping in and around Szeged, Hungary, In: Dr Pajtókné dr Tari Ilona, Dr Tóth Antal (szerk.) Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés 2013: A megújuló erőforrások szerepe a regionális fejlesztésben, 19-24.

Lelovics E, Gál T, Unger J, 2013: Mapping Local Climate Zones with a vector-based GIS method, In: Gavril Pandi, Florin Moldovan (szerk.) Air and Water Components of the Environment, 423-430. (link)

Lelovics E, Unger J, Gál T, 2013: A lokális klímazónák termikus sajátosságainak elemzése - szegedi esettanulmány. LÉGKÖR 58:(4), 140-144. (link)

Gál T, Unger J, 2014: A new software tool for SVF calculations using building and tree-crown databases. URBAN CLIMATE,DOI: 10.1016/j.uclim.2014.05.004 (link)

Hammerle M, Gál T, Unger J, Matzarakis A, 2014: Different aspects in the quantification of the Sky View Factor in complex environments. ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA 47-48, 53-62. (link)

Lelovics E, Unger J, Gál T, Gál CV, 2014: Design of an urban monitoring network based on Local Climate Zone mapping and temperature pattern modelling. CLIMATE RESEARCH 60:(1), 51-62. (link)

Unger J, Lelovics E, Gál T, Mucsi L, 2014: A városi hősziget fogalom finomítása a lokális klímazónák koncepciójának felhasználásával - példák Szegedről. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 138:(1), 50-63. (link)

Unger J, Lelovics E, Gál T, 2014: Local Climate Zone mapping using GIS methods in Szeged. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 63:(1), 29-41. (link)

Skarbit N, Gál T: Urban surface parameter (SVF, roughness) calculation using 3D urban database, ICUC9 - 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, 2015 (link)

Skarbit N, Gál T, Unger J: Airborne Surface Temperature Differences Of The Different Local Climate Zones In The Urban Area Of A Medium Sized City, Proceedings of Joint Urban Remote Sensing Event 2015. Paper 6a.1. 4 p., 2015 (link)