A PALM-4U városklímamodell adaptálása aLokális Klímazónák rendszerét alkalmazva egy közepes méretű város esetén (NKFI-143378)

Támogató szervezet

NKFIH (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)

A projekt időtartama

2022. 12. 01. – 2025. 11. 30.

Résztvevő

Skarbit Nóra

A projekt célja

A kutatás a PALM-4U városklimatológiai modellt adaptálását tűzte ki fő céljául Szeged városára. Az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék korábbi kutatásaiban más, eltérő módszeren alapuló modelleket is alkalmazott, azonban ez a modell egy korszerű megközelítést, az ún. LES (large-eddy simulation) technikát alkalmazza. Azaz a városokban igen fontos szerepet játszó turbulenciát nem parametrizációval írja le, hanem explicit megoldja. Ennek köszönhetően Szeged városklimatológiai viszonyai a korábbiaknál sokkal részletesebben és pontosabban megadhatók. A kutatás további célja a Lokális Klímazónák rendszerének beépítése a modellbe felszínleírásként. A modellezés folyamata során kulcskérdés a városi felszín minél pontosabb megadása. E rendszer a városi felszín objektív elkülönítését teszi lehetővé és a klímazónák meghatározásához nem szükséges jelentős mennyiségű adat. Továbbá az osztályozáshoz valamennyi szükséges adat és szoftver ingyenesen rendelkezésre áll. Korábbi modellezési tapasztalataink alapján e rendszer alkalmazása jelentősen fejleszti a város leírásának pontosságát és ennek köszönhetően növeli a kimeneti adatok megbízhatóságát is. A modell másik fontos komponense a humán biometeorológiai modul, amelynek segítségével különböző termikus indexek segítségével számszerűsíthetjük a városban jelentkező hőterhelést. A modell sűrű felbontásának és alkalmazott technikájának köszönhetően részletekbe menően tudjuk vizsgálni a város közterületeinek hőterhelését. Így a legpontosabb javaslatok tehetők a városi adaptációs és mitigációs terveket illetően, gondolva itt a városi zöldterületekre vagy a beépítés jellegének megváltoztatására.