FAIR Mikrometeorológiai mérések hálózata

Támogató szervezet
COST | Európai tudományos és technológiai együttműködés (CA20108)
A projekt időtartama
2021. - 2025.

projekt résztvevői

COST-országok
Fő ajánlattevő: RS
Ajánlattevők hálózata: AT, BA, BE, BG, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IL, IT, LV, ME, NL,
RO, RS, SI, SK, TR, TR, UK
Fő- és másodlagos javaslattevők: 20% ECI / 26% Nők / 52% ITC
Nemzetközi együttműködés
Nemzetközi partnerország: Ausztrália, Kanada, Kína, Hongkong KKT, Egyesült Államok, Egyesült Államok.
Ipari dimenzió
KKV-k: Belgium, Hollandia, Szerbia

A projekt célja

Az időjárás okozta mezőgazdasági veszteségek, az öntözésre történő vízfelhasználás, az új invazív fajok és betegségvektorok megjelenése (amelyek erősen függnek a mikrometeorológiai körülményektől), a növénybetegségek és kártevők új környezeti zónázása, az erdőirtás, a fokozott urbanizáció, a vidékről városba történő migráció és a városi energiafogyasztás növekedése a hűtés/fűtés érdekében tudományos és társadalmi igényt támasztanak a mikrometeorológiai tudásmegosztási platform (Micromet_KSP) biztosítására a kommunikáció érdekében: a) a rendelkezésre álló és minőségi szempontból bizonyított mikrometeorológiai in situ adatkészletek európai szintű és azon túli leltárának összeállítása, b) a FAIR-elveknek való megfelelés és az időbeli és térbeli hiányosságok elkerülése érdekében kialakított mérési és adatkezelési ajánlások, c) példák a vidéki és városi FAIR-adatkészletekre, valamint d) a cselekvés tagjai, az érdekelt felek, a szakosodott felhasználói csoportok és a nagyközönség közötti kérdés- és válaszcsere. A FAIRNESS fellépés célja a kutatási projektek vagy speciális célokra (agrometeorológia, városi mikroklíma-monitorozás) létrehozott helyi/regionális megfigyelőhálózatok részét képező mikrometeorológiai mérések adatbázisai/adatkészletei közötti szabványosítás és integráció javítása. Az azonosított kihívások kezeléséhez a kutatók, az érdekelt felek (tanácsadó szolgálatok és környezetvédelmi ügynökségek, helyi hatóságok és minisztériumok, kkv-k), valamint az európai és Európán kívüli civil társadalom (a szakma és a közvélemény) hatékony, határokon átnyúló hálózatára van szükség a tudáshiányok azonosítása és pótlása, az új, környezetre szabott mérési és ellenőrzési eljárások szabványosítása, optimalizálása és előmozdítása, a kutatás hatékonyságának növelése és a terjesztés javítása érdekében.


A projekt weboldala