Éghajlatváltozási hatásvizsgálatok a fenntartható hazai turizmusfejlesztés érdekében (NKFI-142335)

Támogató szervezet

NKFIH (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)

A projekt időtartama

2022. 12. 01. – 2025. 11. 30.

Résztvevő

Kovács Attila

A projekt célja

Egy terület turisztikai vonzerejét számos tényező befolyásolja. A földrajzi elhelyezkedésen, domborzaton, tájképen, valamint a növény- és állatvilágon túl az éghajlat is jelentős turisztikai erőforrásnak számít. Az éghajlat döntő szempont lehet a turisták számára a célterületek kiválasztásában azáltal, hogy meghatározza, hogy alkalmas-e egy terület a különböző turisztikai tevékenységekre, illetve hogy behatárolja a kedvező időszakok idejét és hosszát. Emellett hatást gyakorol a látogatók célterületen kialakuló általános elégedettségére és közérzetére is. Azon célterületek, melyek „kedvező” klímával rendelkeznek, versenyelőnybe kerülhetnek a többi fogadó területhez képest.

A turizmus rendkívül érzékenyen reagál a klíma megváltozására. Az éghajlat változása eltérő módon befolyásolja az egyes turisztikai célterületeket és tevékenységeket. Az éghajlatérzékeny tevékenységekre (például vízparti vagy síturizmus) alapozó célterületek nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a fő turisztikai vonzerejüket elveszítik. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a jelenlegi turisztikai klimatikus körülmények (az ún. éghajlati potenciál) meghatározásával, valamint a jövőben várható változások elemzésével elősegítsük a turisztikai régiók fenntartható fejlesztését.

A kutatás alapvető célja, hogy feltárjuk Magyarország területére, valamint hazai városi területekre a turisztikai klimatikus viszonyok 21. század folyamán valószínűsíthető alakulását. A kutatás eredményei alapján – tekintettel a téma hiánypótló jellegére és a nagyszámú érintettre – ajánlások kerülnek összeállításra a turisták és a döntéshozók számára az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásaihoz való alkalmazkodás elősegítésére.