A Tanszékről

A Tanszék vezetése

Tanszékvezető: Dr. Gál Tamás egyetemi docens

Tanszéki felelősök

Intézeti Elnökség tagja: Dr. Gál Tamás egyetemi docens


Intézeti Tanács tagjai: Dr. Gál Tamás egyetemi docens, Dr. Unger János egyetemi tanár


Intézeti Gazdasági Bizottság tagja: Dr. Gál Tamás egyetemi docens


Intézeti Oktatási, Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottság tagja: Dr. Kiss Márton egyetemi adjunktus


Intézeti Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelő Bizottság tagja: Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus

Intézeti Beiskolázási és Közkapcsolati Bizottság tagja: Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus

1921-ben a Kolozsvárról érkező földrajzkutatók a Dugonics tér 13. szám alatti épületben nyertek ideiglenes elhelyezést és Márki Sándor irányításával megalakult a Történeti és a Földrajzi Intézet. 1924-ben Kogutowicz Károly került – az ettől fogva önálló – Földrajzi Intézet élére, aki komoly erőfeszítéseket tett a tárgyi eszközök gyarapítására. Legfontosabbnak tartott munkái közül a különféle tematikus térképeket, valamint a Dunántúl és Kisalföld című kétkötetes könyvét kell megemlíteni. 1925-től Földrajzi Intézet, Meteorologiai Observatorium, Seismografiai Observatorium lett az Intézet hivatalos elnevezése.