Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus

Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus által meghirdetett projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka témák

MSc DIPLOMAMUNKA TÉMÁK (saját elemzés és szakirodalmi feldolgozás)


Az éghajlati jellemzés (elemzés) a rendelkezésre álló digitális és hagyományos adatbázison alapul, beleértve a hagyományos adatok archiválását, digitalizálását is. Különböző térségek éghajlatának turizmus klimatológiai szempontú jellemzése (UJ-KA)

A különböző, egyszerűbb és összetettebb módszerekkel történő jellemzések, a módszerek és a kapott eredmények összehasonlító értékelése, reprezentatív adatsorok felhasználásával. Különböző térségek éghajlatának turizmus klimatológiai szempontú elemzése jövőbeli projekciók alapján (UJ-KA)

A TCI index alapján történő jellemzések, a kapott eredmények összehasonlító értékelése, reprezentatív adatsorok felhasználásával a 21. század időszakaira vonatkozóan. Tmrt (átlagos sugárzási hőmérséklet) – irodalom, mérés, modellezés – összehasonlítás, validálás (UJ-KA)BSc SZAKDOLGOZAT TÉMÁK (szakirodalmi feldolgozás)


Turizmus klimatológia – történeti visszatekintés, főbb irányzatok (UJ-KA)

Turizmus klimatológia – áttekintés a különböző turizmus klímaindexek előnyeiről és hátrányairól, valamint a használatának lehetőségeiről és korlátairól (UJ-KA)

Dr. UNGER JÁNOS egyetemi tanár (UJ)
Dr. KOVÁCS ATTILA egyetemi adjunktus (KA)