Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus

Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus által meghirdetett projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka témák

MSc DIPLOMAMUNKA TÉMÁK (saját elemzés és szakirodalmi feldolgozás)


Madár- és beporzó barát közösségi kert létrehozásának lehetősége egy szegedi példán (BSc/MSc)
(tanár szakosok előnyben, de nem kizárólag) Mit jelent a madár- és beporzó barát kert kritériumrendszere? Hogyan valósítható ez meg egy oktatási intézmény esetén? Milyen környezeti nevelési potenciált rejt az ilyen típusú iskola/óvoda kert a különböző korosztályok számára?

Különböző városi burkolatok bioklimatológiai szempontú elemzése (BSc/MSc)
A városokban használt számos mesterséges burkolat (aszfalt, beton, térkő…) más-más anyagminősége miatt eltérő hőkapacitással rendelkezik, így másként befolyásolja egy terület mikroklimatológiai viszonyait így ezzel jelentős befolyást gyakorol a humán-komfort viszonyokra is. A témához a különböző burkolatokon műszeres méréseket kell végezni és ezek adatait kell elemezni.

Városi terek humán-komfort viszonyainak elemzése (BSc/MSc)
Egy választott szegedi köztér humán-komfort viszonyainak elemzése különböző modellezési módszerekkel.

Szabadon választott mintaterület tájökológiai elemzése (BSc/MSc)
Egy mintaterület tájökológiai elemzésében a táji konfliktusokra helyezzük a hangsúlyt. Milyen jellemző problémák, milyen lehetséges megoldásokat igényelnek az adott területen?

Városi csapadékvíz gazdálkodás (BSc/MSc)
Milyen potenciál rejlik a lehulló csapadékvíz összegyűjtésében és bizonyos célokra történő felhasználásában? Mik a lehetséges felhasználási területek? Milyen ma Magyarországon a települési csapadékvíz gazdálkodás? (angol olvasási szintű nyelvtudás előnyt jelent)

Városi faállomány különböző szempontú elemzése (BSc/MSc)
A városi közterületi faállomány számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújt, ezek sokrétű elemzésére nyílik lehetőség, BSc és MSc szinten is. Pl:
- általános struktúraelemzés
- a városi faállomány egészségi állapotának elemzése
- a vadgesztenyék pusztulásának lehetséges okai
- invazív fajok vizsgálata
- a faverem beszivárgási mutatóinak elemzése
- energetikai/tervezési szempontú elemzés (pl. a TIK körüli faállomány mikroklíma módosító hatásának elemzése)BSc SZAKDOLGOZAT TÉMÁK (szakirodalmi feldolgozás)


Az újszegedi liget természetvédelmi értéke
Milyen természetvédelmi- városökológiai értéket képvisel az újszegedi liget? Hogyan változott az idők során a kiterjedése, fajösszetétele, milyen állapot jellemzi most? Milyen következményei vannak az intenzív térhasználatnak? Milyen várható hatásai lesznek a tervezett felújításnak?

Szeged fásításának története
A Nagy Árvíz óta milyen nagy fásítási kampányok történtek Szegeden? Milyen területeken, milyen fajokkal történt a telepítés? A nagy lakótelepek építésekor milyen szempontok vezérelték a zöldfelület rendezést (fásítást)? Elsősorban irodalmi feldolgozáson alapuló BSc szakdolgozati téma azoknak, akik kedvelik a könyvtárban-levéltárban történő információ keresést.