vk

Városklíma. Szeged városklimatológiai vonatkozásai című könyv Szakirodalmi Nívódíjban részesült

A Magyar Meteorológiai Társaság a 2022. május 19-én megtartott Közgyűlésén Szakirodalmi Nívódíj részesítette

Unger János, Gál Tamás: Városklíma. Szeged városklimatológiai vonatkozásai. GeoLitera. Szeged, 2017.

című könyvét.

A Szakirodalmi Nívódíj célja az MMT tagjait olyan átfogó művek írására, illetve egy kötetbe szerkesztésére serkenteni, amelyek alkalmasak a meteorológia fontosságának és korszerű színvonalának széleskörű megismertetésére. A díjat a célkitűzésnek megfelelő, magyar vagy angol nyelvű, meteorológiai tárgyú könyv, áttekintő tanulmány vagy cikkgyűjtemény formájában megjelent művek számára lehet odaítélni, amelyek az átadásnál legalább fél, de legfeljebb öt évvel régebbiek. A Magyar Meteorológiai Társaság a Nívódíjat évente egy alkalommal, a Közgyűlésen adja ki. Szakirodalmi Nívódíjat elsősorban a Társaság tagjai kaphatnak. A díjhoz sorszámozott oklevél és plakett tartozik, amelyhez az MMT a tárgyévben adott lehetősége szerint további pénz- és tárgyjutalmat rendelhet, illetve külső forrástól e célra elfogadhat.