Demonstrátori pályázat

Az SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszéke demonstrátori pályázatot hirdet a tanszék kutatási és oktatási feladatainak segítésére.

A demonstrátor feladatai:

- terepi mintavétel és adatfeldolgozás segítése a tanszék növényi ökofiziológiai kutatásában (a „Fenntartható Nyersanyaggazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017” – EFOP-3.6.2-16-2017-00010 projekt keretében)

- alkalomszerű, kisebb segítségnyújtás a tanszék más kutatási, és/vagy oktatási feladataiban


A jelentkezés feltételei:

- Alapszakos, osztatlan tanárszakos (legalább két lezárt évvel) vagy mesterszakos hallgató a tanszék által oktatott szakokról (földrajz, geográfus, földtudomány, környezettan, környezettudomány)

- Legalább jó (4,0) tanulmányi átlag

- Elhivatottság a tudományos munkában való részvételre


A kutatás szűkebb témája: különböző vegetációtípusok szénmegkötésének értékelése terepi mérések és modellezés segítségével.


A téma alkalmas szakdolgozat, diplomamunka és/vagy TDK-dolgozat készítésére. A kutatás eredményeinek publikálását tervezzük, így különösen alkalmas lehet doktori képzésbe való jelentkezést tervezők számára a tudományos munkában való első tapasztalatszerzésre, publikáció(k) megszerzésére.


A demonstrátori tevékenységet szerény díjazással (ösztöndíj-kiegészítéssel) honoráljuk. A jelen kiírás egy éves munkára szól, de ez további egy évvel hosszabbodhat.


A munka terveink szerint már nyáron elkezdődne, a szerződéskötést a sikeres jelentkezővel rövid időn belül lebonyolítjuk.


A jelentkezés módja:

Fényképes önéletrajz és az utolsó 4 félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum(ok) elküldésével (elektronikusan) Kiss Márton egyetemi tanársegéd részére, a kiss.marton@geo.u-szeged.hu címre. Ugyanitt bővebb információ is kérhető.


Jelentkezési határidő: 2018. június 20.